Gebruikers

Gebruikersnaam of wachtwoord wijzigen, gebruiker toevoegen

Gebruikers

Gebruikers

Gebruikers :: Bewerken

Op de pagina Gebruikers kunt u gebruikers met beheerdersrechten voor de /appliance-interface toevoegen, bewerken of verwijderen. Ook kunt u de gebruikersnaam, schermnaam of het wachtwoord van een beheerder wijzigen. Bomgar raadt aan uw wachtwoord regelmatig te wijzigen om u te beschermen tegen toegang door onbevoegden.

Zie Toestelbeheer: Accounts, netwerken en poorten beperken, een STUN-server inschakelen, syslog instellen, inlogovereenkomst inschakelen, beheerdersaccount resetten om regels voor accountbeperking op te stellen, zoals wachtwoordverval en wachtwoordgeschiedenis.

Opmerking: Er moet minstens één gebruikersaccount gedefinieerd zijn. De Bomgar Box bevat één vooraf gedefinieerd account, het beheerdersaccount. U kunt alleen het beheerdersaccount houden, extra accounts aanmaken of het beheerdersaccount vervangen.