Op updates controleren voor Bomgar PA-software

 Updates
Updates :: Aanvinken

Bomgar Boxen worden vanuit de /appliance web-interface op de pagina Updates geïnstalleerd. Elke update moet door Bomgar worden samengesteld en bevat een code die alleen werkt op het apparaat waar deze voor was samengesteld. Daarom moet het apparaat worden geregistreerd om op updates te kunnen controleren.

 1. Als Bomgar een update voor uw apparaat heeft samengesteld, dan ontvangt u een kennisgeving per e-mail. Ga naar /appliance > Updates. Haal de update op met ofwel Updates :: Controleren > Controleren op updates ofwel Updates :: Handmatige installatie > Download-sleutel van een apparaat.

  Opmerking: De optie Controleren op updates kan alleen worden gebruikt als het apparaat via TCP-poort 443 uitgaand toegang heeft tot update.bomgar.com. Bij handmatige installatie is deze verbinding niet vereist.

Beschikbare updates

 1. Als de controle is voltooid, dan worden beschikbare updates die met het serienummer van uw apparaat overeenkomen, in de /appliance web-interface weergegeven. Er zijn twee typen update:
  • Updates voor /login licenties (deze worden altijd in de opmaak Bomgar-x.x.x weergegeven)
  • Updates voor /appliance basissoftware (deze worden altijd in de opmaak Base Software x.x.x weergegeven)

  Als er voor uw Bomgar Box geen updates of patches beschikbaar zijn, wordt het bericht 'Er zijn geen updates beschikbaar' weergegeven. Als een update beschikbaar is, maar er treedt een fout op tijdens het updaten van uw apparaat, wordt er een aanvullend bericht weergegeven, zoals 'Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van uw update. Ga naar help.bomgar.com voor meer informatie.'

  Basissoftware bevat functies en verbeteringen voor /appliance evenals de code vereist voordat de licentie-updates kunnen worden geïnstalleerd. Daarom is het voor het bijwerken van licenties meestal nodig dat u eerst de vereiste Bomgar software-update installeert. In dit geval vermeldt de Bomgar update-interface de juiste volgorde voor het installeren van updates. Als u nog steeds twijfelt, kunt u een schermopname van uw beschikbare updates maken en deze naar Bomgar technische ondersteuning sturen voor assistentie.

BELANGRIJK!

U wordt eraan herinnerd dat u altijd de volgende zaken naar Bomgar ondersteuning moet verzenden voordat ze updates voor uw basissoftware en/of softwarelicenties kunnen samenstellen:

 1. DNS-hostnaam (volledig gekwalificeerde domeinnaam) van het apparaat
 2. SSL-basiscertificaat of zelf-ondertekend SSL certificaat
 3. Schermopname van de pagina /appliance > Status > Basisinstellingen
 1. Als u Bomgar technische ondersteuning eenmaal uw hostnaam, SSL-certificaat en schermopname hebt gestuurd, kunnen zij de benodigde updates samenstellen en u gedetailleerde instructies voor de installaties sturen.
 2. Als de installatie voltooid is, is de Bomgar Box klaar voor bevoorrechte toegang. Om te controleren of uw apparaat klaar is, kunt u op de /login interface inloggen door naar de URL voor uw apparaat te gaan gevolgd door /login (bijv. access.example.com/login).

  Standaard gebruikersnaam: admin

  Standaard wachtwoord: password

 3. Na de eerste keer inloggen wordt u gevraagd uw wachtwoord te wijzigen.
 4. Nadat de eerste keer inloggen voltooid is, kunt u op de pagina Status > Informatie de licentie-configuratie van uw software valideren, op de pagina Gebruikers en beveiliging > Gebruikers gebruikersaccounts toevoegen en vanaf Mijn account clientsoftware downloaden. Omdat de licentie van Bomgar Privileged Access gebaseerd is op het aantal toegestane eindpunten, kunt u zo veel accounts instellen als u nodig hebt, elk met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord.

Om beveiligingsredenen zijn de administratieve gebruikersnaam en het wachtwoord voor de /appliance interface anders dan die gebruikt worden voor de /login interface. Beide moeten afzonderlijk worden beheerd. Gebruikersnamen en wachtwoorden voor /login zijn zowel geldig voor de /login interface (waar gebruikers en configuraties worden beheerd) als voor de toegangsconsoles (waar sessies worden uitgevoerd). De opties die in beide locaties beschikbaar zijn, hangen af van de machtigingen die door de /login beheerder aan elke gebruikersaccount zijn toegewezen.

Zie voor hulp bij het eerste gebruik van de Bomgar clientsoftware de documentatie op www.bomgar.com/docs. Handleidingen voor apparaten en Privileged Access bevatten uitleg over de verschillende beheerdersopties van uw /appliance en /login web-interfaces. Gebruikershandleidingen voor toegang laten zien hoe u de Bomgar clientsoftware kunt gebruiken.

 

Kennisgevingen van open source software

Voor informatie over auteursrechten en kennisgevingen van open source software die in Bomgar producten wordt gebruikt, kunt u kijken op de Index van bijdragen.