Mijn account: Wachtwoord en gebruikersnaam wijzigen, toegangsconsole en andere software downloaden

Mijn account

Bomgar toegangsconsole

Kies platform

Kies het besturingssysteem waarop u deze software wilt installeren. Deze vervolgkeuzelijst heeft als standaard het juiste installatieprogramma voor het gedetecteerde besturingssysteem.

Bomgar Privileged Web-console

Start de Privileged Web-toegangsconsole, een webgebaseerde toegangsconsole. Open zonder downloaden externe systemen vanaf uw browser en installeer de volledig toegangsconsole.

Bomgar toegangsconsole downloaden

Download het installatieprogramma voor de Bomgar toegangsconsole.

Als een systeembeheerder het console-installatieprogramma op een groot aantal systemen moet implementeren, dan kan hij of zij het Microsoft installatieprogramma in combinatie met een willekeurig beheerdershulpmiddel gebruiken. Op de commandoregel moet u bij het samenstellen van de opdracht om de console met een MSI te installeren naar de map gaan waar de MSI was gedownload en de opdracht invoeren zoals die op de pagina Mijn account staat.

U kunt voor uw MSI-installatie optionele parameters meegeven.

  • Met INSTALLDIR= kunt u elk geldig pad opgeven naar de map waar u de console wilt installeren.
  • Voor RUNATSTARTUP= kunt u 0 (standaard) of 1 opgeven. Als u 1 invoert, dan wordt de console telkens opgestart als de computer opstart.
  • Voor ALLUSERS= kunt u “” of 1 (standaard) opgeven. Als u 1 invoert, dan wordt de console voor alle gebruikers van de computer geïnstalleerd, anders alleen voor de huidige gebruiker.
  • SHOULDAUTOUPDATE=1 Als u alleen voor de huidige gebruiker installeert, dan kunt u kiezen of de console automatisch moet worden bijgewerkt telkens wanneer de site wordt bijgewerkt door de waarde 1 in te voeren. Bij 0 (standaard) wordt niet automatisch bijgewerkt maar moet de console handmatig opnieuw worden geïnstalleerd als de site wordt bijgewerkt. Als u de console voor alle gebruikers installeert, dan wordt deze niet automatisch bijgewerkt.

Bomgar Virtuele Smartcard

Een gebruiker moet een stuurprogramma voor de Bomgar virtuele smartcard hebben geïnstalleerd om verificatie via een Bomgar virtuele smartcard uit te kunnen voeren. De computer waar toegang toe wordt verkregen, moet actief zijn in opgewaardeerde modus. Ook moet er ofwel het stuurprogramma voor de Bomgar virtuele smartcard voor een eindpunt zijn geïnstalleerd, of er moet toegang toe worden verkregen via de functie 'Jump naar' van de toegangsconsole. Zie het document Smartcards voor verificatie op afstand.

Windows architectuur selecteren

Kies of u het installatieprogramma voor de virtuele smartcard voor het systeem van de Bomgar gebruiker wilt downloaden of voor het eindpuntsysteem.

Installatieprogramma voor Virtuele Smartcard downloaden

Download het hierboven geselecteerde installatieprogramma voor de virtuele smartcard. Met een virtuele smartcard kunt u op een extern systeem worden geverifieerd via een smartcard op uw lokale systeem.

Bomgar Automatische opwaardering-service

Windows architectuur selecteren

Kies het besturingssysteem waarop u deze software wilt installeren. Deze vervolgkeuzelijst heeft als standaard het juiste installatieprogramma voor het gedetecteerde besturingssysteem.

Installatieprogramma voor Automatische opwaarderingsservice downloaden

In bijzondere gevallen moet u mogelijk een sessie starten waarbij de client op het eindpunt al opgewaardeerd draait of moet u mogelijk de client op het eindpunt opwaarderen zonder inloggegevens te verstrekken. Om de client op het eindpunt veilig op te waarderen zonder prompt, moet u de Bomgar Automatische opwaarderingsservice downloaden en vooraf op het externe Windows systeem installeren waarnaar u opgewaardeerde toegang zonder inloggegevens wilt hebben. U moet de opwaarderingsservice met een account installeren die beheerdersrechten op de lokale machine heeft.

Als de opwaarderingsservice wordt uitgevoerd, dan voegt het een hash aan het register toe die uniek is voor uw Bomgar site. Als het externe systeem vervolgens via die site een sessie start, dan controleert de opwaarderingsservice of de hash in het register met de hash in de client overeenkomt. Bij overeenkomst probeert de client een automatische opwaardering.

Registerbestand voor automatische opwaarderingservice downloaden

De hash van uw website wijzigt na een update van de Bomgar software. Download het registerbestand met de opwaarderingsservice om de registerhash te wijzigen op systemen waar de opwaarderingsservice al geïnstalleerd is. U moet het registerbestand met de opwaarderingsservice met een account uitvoeren die beheerdersmachtigingen op de lokale computer heeft.

Modus Uitgebreide beschikbaarheid

Activeren of uitschakelen

Activeer de modus uitgebreide beschikbaarheid of schakel deze uit door op de knop Activeren of uitschakelen te klikken. In de modus uitgebreide beschikbaarheid kunt u, als u niet op de console bent ingelogd, e-mailuitnodigingen van andere gebruikers ontvangen met het verzoek een sessie te delen.

Uw e-mailinstellingen wijzigen

E-mailadres

Stel het e-mailadres in waarnaar e-mailkennisgevingen moeten worden verzonden, zoals het opnieuw instellen van het wachtwoord of waarschuwingen over uitgebreide beschikbaarheid-modus.

Wachtwoord

Voer het wachtwoord voor uw /login-account in, niet het wachtwoord voor uw e-mailaccount.

Voorkeurstaal voor e-mail

Als er op deze site meerdere talen zijn ingeschakeld, dan moet u de taal instellen waarin e-mails worden verzonden.

Uw wachtwoord veranderen

Bomgar beveelt aan uw wachtwoord regelmatig te wijzigen.

Gebruikersnaam, huidig wachtwoord, nieuw wachtwoord

Controleer of u bent ingelogd op de account waarvoor u het wachtwoord wilt wijzigen en voer vervolgens uw huidige wachtwoord in. Maak een nieuw wachtwoord voor uw account aan en bevestig dit. U kunt het wachtwoord net zo instellen als u wilt, als de tekenreeks maar voldoet aan het beleid zoals het gedefinieerd is op de pagina /login > Beheer > Beveiliging.

Tweeledige verificatie

Tweeledige verificatie activeren

Activeer tweeledige verificatie (2FA) om het beveiligingsniveau te verhogen voor gebruikers die toegang hebben tot /login en de Bomgar toegangsconsole. Klik op Tweeledige verificatie activeren en gebruik vervolgens een verificator-app naar keuze, zoals Bomgar Verify of Google Authenticator, om de QR-code die op de pagina wordt weergegeven te scannen. U kunt ook de alfanumerieke code onder de QR-code handmatig in uw verificator-app invoeren.

De app registreert automatisch het account en voorziet u van codes. Voer uw wachtwoord in en de code die de door u geselecteerde app heeft gegenereerd en klik vervolgens op Activeren. Let wel dat de code 60 seconden geldig is. Hierna wordt een nieuwe code gegenereerd. Nadat u hebt ingelogd, hebt u de keuze om naar een andere verificator-app over te schakelen of om 2FA uit te schakelen.

Opmerking: Als uw beheerder u dwingt 2FA te gebruiken, kunt u de functie niet uitschakelen.

Raadpleeg voor meer informatie over 2FA How to Use Two Factor Authentication with Bomgar Privileged Access.