Open de opdrachtshell op het externe eindpunt met behulp van de toegangsconsole

Met externe opdrachtshell kunnen bevoorrechte gebruikers een interface naar een virtuele opdrachtregel op externe computers openen. Gebruikers kunnen dan op hun lokale systeem opdrachten invoeren die op het externe systeem worden uitgevoerd. U kunt vanuit meerdere shells werken. NB: Scripts die de gebruiker tot zijn of haar beschikking heeft kunnen ook via de interface met scherm delen op de externe computer worden uitgevoerd.

Uw beheerder kan ook opnames van een externe shell inschakelen zodat u van elk shell-exemplaar een video kunt maken die vanuit het sessierapport kan worden bekeken. Als opname van opdrachtshell is ingeschakeld, dan is ook een transcript van de opdrachtshell beschikbaar.

Opdrachtshell

 

Hulpmiddelen voor opdrachtshell

 

Einde toegang naar externe opdrachtshell

Stop de toegang tot de opdrachtregel als u deze niet meer nodig hebt.

Nieuw opdrachtshell toevoegen

Opdrachtshell verwijderen

Open een nieuwe shell om meerdere opdrachtregels uit te voeren of individuele shells te sluiten zonder toegang tot opdrachtregels te verlaten. Shells worden in tabbladen onderaan het scherm weergegeven.

 

Script via externe opdrachtshell uitvoeren

Indien u daartoe gemachtigd bent, hebt u toegang tot een vervolgkeuzelijst van reeds geschreven scripts. Als u een script selecteert om uit te voeren, dan krijgt u een prompt met een korte beschrijving van dat script. Als u op Ja klikt, dan wordt het script in de actieve opdrachtshell uitgevoerd.

 

Logboekregistratie externe opdrachtshell opslaan

Sla een logboekbestand van de huidige shell op uw computer op.

 Afmetingen opdrachtshell

Selecteer de afmetingen waarmee u het beeldscherm wilt bekijken. Kies uit 80x50, 80x25 of voer willekeurige afmetingen in.