Beveilig en beheer de toegang van leveranciers zonder VPN

SCHAKEL ÉÉN VAN UW CYBERSECURITY BEDREIGINGEN UIT

Verschaf veilige toegang aan privileged users zonder gebruik van een VPN.

VOLDOE AAN REGELGEVING EN SPECIFIEKE AUDIT EN COMPLIANCE RICHTLIJNEN

Bewijs dat u voldoet aan deze compliancy eisen met uitgebreide audit-trails en rapportages.

KIES VOOR EEN ACCESS MANAGEMENT-OPLOSSING DIE MENSEN GRAAG GEBRUIKEN

Omdat gebruikers met dit systeem sneller en eenvoudiger kunnen werken, is ingebruikname gegarandeerd.

Hoe werkt Bomgar Privileged Access Management?

Met de Privileged Access Management Solutions van Bomgar kunnen beveiligingsprofessionals privileged access tot kritieke systemen door bevoegde werknemers, contractanten en leveranciers controleren, bewaken en beheren.

Functies van Privileged Access Management

Veilige toegang op afstand

Verruim protocollen voor verbinding op afstand tot buiten het LAN en gebruik een laag 7-aanpak (applicatielaag) om de veiligheid te waarborgen. In deze aanpak zijn veel strengere controles geïntegreerd dan de controles die bij een traditionele VPN beschikbaar zijn.

Sessierapportages

Voer eenvoudig analyses uit en verzorg auditrapporten op basis van video- en tekstlogs voor interne en externe compliance vereisten. Bevoegde gebruikers kunnen sessies in real time bewaken en zelfs beëindigen.

Beheerde toegang tot de cloud

Versterk uw via internet toegankelijke cloud-middelen door onnodige poorten te sluiten. Bied meerdere bevoegde gebruikers toegang tot cloudinfrastructuren op basis van AWS, Azure, VMware en andere IaaS-aanbieders en geef hen de mogelijkheid om deze te beheren.

Grondige beveiliging

Integreer met SIEM, Change Management en tools voor meervoudige verificatie voor een uitgebreide aanpak bij het beveiligen van privileged access. Er zijn out-of-the-box-integraties beschikbaar voor een aantal toonaangevende oplossingen.

Autorisatie en notificatie

Stel toegangsnotificatie en autorisatie verplicht. Bepaal wanneer en tot welke eindpunten gebruikers toegang hebben en maak whitelists/blacklists van applicaties voor een integrale aanpak van privileged access.

Mobiel en webconsoles

Met systeemeigen mobiele apps hebben gebruikers op Android- of iOS-apparaten via 3G/wifi beveiligde toegang tot alleen toegestane eindpunten. De Bomgar Privileged Web-console maakt privileged access mogelijk zonder dat er lokaal software geïnstalleerd hoeft te worden.

Access Extender

Beheer, controleer en monitor het gebruik van iedere applicatie of protocol in Bomgar sessies. Ken toegang toe voor gebruikers en netwerkpaden en specifieke poorten op endpoints, of geef toegang tot ICS of databases. Met Bomgar kunt u video-opnames maken van toegangssessies.

Advanced Web Access

Beheer privileged access tot bedrijfssystemen via webgebaseerde beheersconsoles voor laaS-systemen, hypervisors en netwerkinfrastructuur, zoals laaS-servers, hypervisoromgevingen en webgebaseerde configuratie-interfaces voor core netwerkinfrastructuren.

Verificatiegegevens en sleutels

Autoriseer toegang zonder verificatiegegevens voor privileged accounts bekend te maken. Sla verificatiegegevens op in uw wachtwoordbeheeroplossing. Verifieer vervolgens gebruikers of verleen de benodigde bevoegdheden door verificatiegegevens of een SSH-sleutel in te voegen.

Integreer met oplossingen voor Identity Management, Change Management en SIEM-tools

Met de Bomgar API kunt u Privileged Access Management naadloos integreren met uw bestaande workflows voor het beheer van identities, gebeurtenissen en wijzigingen.

  • Integreer met tools voor wachtwoordbeheer en activeer automatische wachtwoordinjectie
  • Maak optimaal gebruik van bestaande SIEM-oplossingen om sessiegegevens en configuratiewijzigingen bij te houden
  • Integreer met oplossingen voor change management en ITSM
  • Beheer rechten en authenticatie met AD, LDAP, RADIUS, Kerberos
"De aandacht van bedrijven en auditors blijft gericht op het opstellen van regels en maatregelen omtrent de toegang van privileged access. IAM en security-experts moeten erop voorbereid zijn om de toegang van privileged users te beveiligen, te bewaken en te beheren."
Gartner, Market Guide for Privileged Access Management, Felix Gaehtgens en Anmol Singh, 27 mei 2015.
Meer Informatie

Evalueren

Ik wil graag meer informatie over Bomgar via email ontvangen.