Ingangsdatum: Nov 23, 2016

Bomgar™ privacybeleid

Dit is de website van Bomgar Corporation.

Omdat Bomgar Corporation ('Bomgar', 'we/wij', 'onze', 'ons') uw privacy respecteert en streeft naar de bescherming van uw privacy, hebben we dit privacybeleid aangenomen. Dit privacybeleid informeert u over de manier waarop we uw persoonlijke informatie verwerken en gebruiken. Het volgende beleid geldt uitsluitend voor webpagina's, nieuwsbrieven, discussieforums en lijsten, en lijsten met aanmeldingsverklaringen (opt-in) die eigendom zijn en worden beheerd door Bomgar Corporation (het 'Bomgar-netwerk'). Als u vragen of bedenkingen hebt met betrekking tot deze verklaring, dient u eerst met Bomgar contact op te nemen via de contactinformatie die aan het einde van deze verklaring wordt vermeld.

Bomgar leeft het VS-Zwitserse Safe Harbor-programma na van het Amerikaanse Department of Commerce betreffende de verzameling, het gebruik en het bewaren van gegevens uit Zwitserland. Bomgar heeft verklaard zich te houden aan de Safe Harbor Privacy-principes van kennisgeving, keuze, overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Ga voor meer informatie over het Safe Harbor-programma, en om het certificaat van Bomgar te bekijken naar http://www.export.gov/safeharbor.

Bomgar Corporation neemt deel aan het EU-U.S. Privacy Shield-programma en is gecertificeerd voor de naleving ervan. Vertrouwend op het Privacy Shield-programma, streven wij ernaar alle persoonlijke gegevens die worden ontvangen uit de lidstaten van de Europese Unie (EU) te toetsen aan de van toepassing zijnde principes van het programma. Ga naar de Privacy Shield-lijst van de U.S. Department of Commerce voor meer informatie over het Privacy Shield-programma: https://www.privacyshield.gov/list.

Wij zijn volgens het Privacy Shield-programma verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die wij ontvangen, en die vervolgens worden overgedragen aan een externe partij die namens ons optreedt. Wij leven de Privacy Shield-principes na voor alle persoonlijke gegevens uit de EU die wij overdragen, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen voor een dergelijke overdracht.

Wat betreft persoonlijke gegevens die conform het Privacy Shield-programma worden ontvangen of overgedragen, zijn wij onderworpen aan de regelgevende en executieve bevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission. In bepaalde gevallen kunnen wij persoonlijke gegevens openbaar maken om te reageren op wettige verzoeken door overheden, inclusief verzoeken met betrekking tot de nationale veiligheid of verzoeken van justitie.

Als u een onopgelost probleem hebt inzake privacy of gegevensgebruik, dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u (gratis) contact opnemen met onze in de VS gevestigde aanbieder van geschillenbeslechting op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

In bepaalde gevallen, zoals uitgebreider wordt beschreven op de Privacy Shield-website, https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

Welke informatie verzamelen wij en hoe verzamelen we die?

Wanneer u producten of diensten bestelt, deelneemt aan enquêtes of op een baan bij Bomgar solliciteert, vragen we u persoonlijke informatie te verstrekken om deze transacties te kunnen uitvoeren. De typen persoonlijke informatie die u ons op deze pagina's verstrekt, kan contactinformatie omvatten, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, evenals andere unieke informatie zoals gebruikers-id's en wachtwoorden, voorkeuren voor producten en diensten, contactvoorkeuren, opleidings- en werkachtergrond en gegevens over uw interesse in banen. Naast de informatie die u ons verstrekt, kan Bomgar tijdens uw bezoek aan het Bomgar-netwerk informatie verzamelen via onze tools voor geautomatiseerde gegevensverzameling ('tools voor gegevensverzameling'), zoals cookies, webbakens, ingesloten webkoppelingen en andere veelgebruikte tools voor informatieverzameling. Deze tools voor gegevensverzameling verzamelen bepaalde standaardinformatie die uw browser naar onze website stuurt, zoals uw browsertype en taal, toegangstijden, en het adres van de website vanwaar u bij het Bomgar-netwerk bent aangekomen. Deze tools voor gegevensverzameling kunnen ook informatie verzamelen over uw internetprotocol- (IP-) adres, clickstreamgedrag en productinformatie. Wanneer een bezoeker een pagina opvraagt van een willekeurige website binnen het Bomgar-netwerk, herkennen onze webservers automatisch de domeinnaam en het IP-adres van die bezoeker. De domeinnaam en het IP-adres onthullen niets anders over u persoonlijk dan het IP-adres vanwaar u toegang hebt gekregen tot onze site. Bomgar verzamelt ook informatie uit commercieel beschikbare bronnen van betrouwbare derden. Dit kan informatie zijn zoals uw naam, adres, e-mailadres en demografische gegevens en kan worden gebruikt in combinatie met de informatie die Bomgar verzamelt wanneer u het Bomgar-netwerk bezoekt.

We gebruiken Google Analytics, een extern trackingprogramma, dat cookies gebruikt om in samengevoegde vorm niet-persoonlijk identificeerbare informatie te volgen over de bezoekers aan onze site, voor statistische gegevens over gebruik en volume. Sommige van onze zakelijke partners (bijv. Google Analytics) gebruiken cookies op onze site. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies. Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor het gebruik van cookies door Bomgar en niet voor het gebruik van cookies door derden.

Hoe gebruiken we uw informatie?

Bomgar verzamelt informatie om beter te begrijpen wat uw behoeften en belangstelling zijn en om ons te helpen u een consistente en persoonlijk aangepaste ervaring op het Bomgar-netwerk te bieden. Als voorwaarde voor het downloaden van een proefversie of evaluatieversie van onze software van het Bomgar-netwerk, stemt u ermee in dat Bomgar of zijn vertegenwoordigers contact met u opnemen om u informatie te geven over onze andere producten en/of diensten waarvan we denken dat deze uw belangstelling zullen hebben. Wij geven u de gelegenheid om uw privacyvoorkeuren te kiezen inzake de berichten die we u sturen (zie hieronder: Hoe selecteer ik privacyvoorkeuren). Creditcardinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor de verwerking van betalingen en de preventie van fraude. Onze financiële dienstverleners en Bomgar gebruiken uw creditcard- en andere gevoelige persoonlijke informatie die nodig is om een betaling te verwerken, niet voor andere doeleinden en deze informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is voor het verlenen van de diensten, tenzij u ons vraagt uw creditcardinformatie te bewaren voor toekomstige aankopen.

Toegang en keuzes voor de gebruiker

We zullen u op verzoek informatie geven over of we al dan niet uw persoonlijke informatie namens een derde bewaren of verwerken. Als uw persoonlijke informatie verandert, of als u onze diensten niet meer wilt, kunt u uw informatie corrigeren, bijwerken, wijzigen, verwijderen/wissen, vragen om verwijdering van uw informatie uit een openbaar forum, adressenlijst of klantenbeoordeling op onze site of deze deactiveren door de informatie op onze ledeninformatiepagina te wijzigen, door een e-mail te sturen aan onze klantenservice op info@bomgar.com of door telefonisch of per post contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactinformatie. Wij zullen binnen 30 dagen reageren op uw verzoek om toegang.

We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u diensten te leveren. Wij bewaren en gebruiken uw gegevens waar nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Cookies en andere trackingtechnologieën

Technologieën als cookies, bakens, tags en scripts worden gebruikt door Bomgar en onze partners, gelieerde bedrijven of leveranciers van analyses of diensten. Deze technologieën worden gebruikt om trends te analyseren, de site te beheren, het gedrag van gebruikers op de site te volgen en om demografische gegevens te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel. We kunnen rapporten ontvangen die zijn gebaseerd op het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven, zowel in individuele als in samengevoegde vorm.

Net zoals de meeste websites verzamelen wij bepaalde gegevens automatisch en slaan deze in logbestanden op. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld internetprotocol- (IP-) adressen, type browser, internetserviceprovider (ISP), verwijzende/laatst bekeken pagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstreamgegevens. We koppelen deze automatisch verzamelde gegevens ook aan andere informatie die we over u verzamelen.

We gebruiken lokale opslagobjecten (LSO's) zoals HTML5 voor opslag. Derden met wie wij samenwerken om bepaalde functies op onze site te leveren, of om advertenties op basis van uw webbrowseractiviteiten weer te geven, gebruiken LSO's zoals HTML5 en Flash om informatie te verzamelen en op te slaan. Verschillende browsers kunnen hun eigen beheertools aanbieden om HTML5-LSO's te verwijderen. Om Flash-LSO's te beheren, kunt u klikken op: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Wat zijn ingesloten webkoppelingen en hoe gebruiken we die?

Sommige e-mailberichten van Bomgar kunnen koppelingen bevatten die bedoeld zijn om u naar een relevante plaats op het web te brengen. Dit omleidingssysteem maakt het Bomgar mogelijk om de bestemmings-URL van deze koppelingen zo nodig te wijzigen en om de doeltreffendheid van onze marketingactiviteiten te bepalen. In e-mailberichten kunnen dergelijke webkoppelingen het Bomgar ook mogelijk maken om te bepalen of u een koppeling in een e-mailbericht hebt aangeklikt, en deze informatie over de interactie kan worden gekoppeld aan uw persoonlijke informatie. Als u niet wilt dat Bomgar informatie verzamelt over de koppelingen die u aanklikt, kunt u het volgende doen: (1) uw keuze veranderen voor de manier waarop u berichten van Bomgar ontvangt (d.w.z. waar mogelijk een tekstversie van het bericht kiezen); of (2) niet op koppelingen klikken in een e-mailbericht dat Bomgar heeft gestuurd.

Advertenties naar aanleiding van gedrag/heroriëntering

We werken samen met een advertentienetwerk van een externe partij om advertenties op onze website te publiceren of onze advertenties op andere sites te beheren. Onze advertentienetwerkpartner maakt gebruik van cookies en webbakens om niet-persoonlijk identificeerbare informatie over uw activiteiten op deze en andere websites te verzamelen zodat u gerichte reclame krijgt op basis van uw belangstelling. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u gerichte advertenties te tonen, kunt u dit afwijzen door op hier te klikken (of als u zich in de Europese Unie bevindt, klikt u hier). Wij wijzen erop dat een dergelijke afmelding niet betekent dat u geen advertenties meer krijgt. U zult nog steeds algemene advertenties blijven ontvangen.

(Google AdSense/Adwords) We gebruiken Google AdSense om advertenties op deze site te plaatsen. Wanneer u een advertentie bekijkt of aanklikt, wordt een cookie geplaatst om u op deze en andere websites betere advertenties te helpen brengen die mogelijk uw belangstelling hebben. U kunt het gebruik van dit cookie afwijzen op de advertentie- en privacypagina van Google: http://www.google.com/privacy_ads.html.

Maken we de informatie die we verzamelen bekend aan externe partijen?

Bomgar zal uw persoonlijke informatie niet aan anderen geven, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid. Bomgar deelt persoonlijke informatie op de volgende manieren:

(1) Bomgar gebruikt dienstverleners en leveranciers om volledige producten, diensten en klantoplossingen te leveren en om Bomgar te helpen met marketing- en communicatieactiviteiten. Deze dienstverleners en leveranciers zijn bijvoorbeeld leveranciers voor creditcardverwerking, klantenondersteuning en persoonlijke hulp, e-maildiensten, verwerking van automatisch verzamelde gegevens en verzending. Van leveranciers en dienstverleners eisen we dat ze de informatie die ze namens Bomgar ontvangen, vertrouwelijk behandelen en deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor de diensten die ze voor Bomgar uitvoeren.

(2) Met uitzondering van zoals in dit privacybeleid wordt beschreven, zal Bomgar de persoonlijke informatie die u verstrekt niet zonder uw toestemming met derden buiten Bomgar delen, behalve in de volgende situaties: (i) om te voldoen aan een van toepassing zijnde wet, verordening, dagvaarding of gerechtelijk bevel; (ii) om te reageren op bevoegde informatieverzoeken van politie en overheid; (iii) om de persoonlijke veiligheid van Bomgar-medewerkers en derden op het terrein van Bomgar te beschermen; (iv) in bepaalde gevallen kunnen wij persoonlijke gegevens openbaar maken om te reageren op wettige verzoeken door overheden, inclusief verzoeken met betrekking tot de nationale veiligheid of verzoeken van justitie; (v) om fraude te voorkomen of om de rechten van Bomgar af te dwingen en eigendommen van Bomgar te beschermen; of als onderdeel van een verkoop, fusie of andere reorganisatie van het bedrijf, in welk geval u via e-mail en/of via een duidelijk zichtbare melding op onze website op de hoogte wordt gebracht van de verandering van eigenaar of van het gebruik van uw persoonlijke informatie, evenals van de keuzes die u mogelijk hebt inzake uw persoonlijke informatie; (vi) of aan een andere derde zonder uw voorafgaande toestemming om dit te doen.

Hoe selecteer ik privacyvoorkeuren?

U kunt zich op een van de volgende manieren afmelden voor berichten van Bomgar:

(1) Selecteer de koppeling 'opt-out' of 'afmelden', of volg de instructies voor afmelden die in elk e-mailbericht staan

(2) Ga terug naar de Bomgar-webpagina('s) waar u oorspronkelijk uw voorkeuren hebt aangegeven en volg de instructies voor afmelden.

(3) Schrijf Bomgar. Zorg dat u uw naam, e-mail- en postadres opgeeft, evenals de specifieke relevante informatie over de Bomgar-berichten die u niet meer wilt krijgen.

Denk eraan dat wanneer u zich afmeldt voor bepaalde berichten, dit invloed kan hebben op de diensten die u voor ontvangst van Bomgar hebt gekozen, wanneer het accepteren van berichten een voorwaarde is voor het krijgen van de diensten.

Hoe houden we uw persoonlijke informatie veilig?

Om ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking te voorkomen, de accuraatheid van de gegevens in stand te houden en het correcte gebruik van de informatie te verzekeren, gebruikt Bomgar geschikte fysieke, elektronische en administratieve procedures om de verzamelde informatie te beschermen. Bomgar gebruikt redelijke beveiliging bij het verzamelen en overdragen van gevoelige informatie, zoals creditcardinformatie. Creditcardnummers worden uitsluitend gebruikt om betalingen te verwerken en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode is echter 100% veilig. Daarom kunnen we geen absolute beveiliging garanderen. Als u vragen hebt over de beveiliging op onze website, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar info@bomgar.com.

Bomgar-gemeenschap

In onze site is vanaf de hoofdsite een socialenetwerkgemeenschap opgenomen die wordt gebruikt om gebruikers met elkaar in contact te brengen. Om dit deel van onze website te gebruiken, vragen we op het registratieformulier bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie van u en vereisen we dat u een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaakt. We gebruiken deze informatie om contact met u op te nemen over de onderwerpen op onze site waarvoor u belangstelling hebt getoond en u krijgt brieven en andere promoties die gericht zijn aan de Bomgar-gemeenschap. U kunt zich afmelden voor deze typen berichten aan de hand van de drie opties die worden vermeld in de bovenstaande paragraaf 'Hoe selecteer ik privacyvoorkeuren'.

We adviseren u ook om uw privacyinstellingen nogmaals te bekijken.

Laat het een kennis weten

Als u besluit om onze verwijzingsdienst te gebruiken om een kennis over onze site te vertellen of te e-mailen, naar onze site te verwijzen, informatie over onze site te sturen, een pagina te e-mailen, of uit te nodigen voor onze site, vragen we u om de naam en het e-mailadres van uw kennis. We sturen uw kennis automatisch een eenmalig e-mailbericht waarin hij of zij wordt gevraagd om de site te bezoeken. Bomgar slaat deze gegevens op met als enig doel dit eenmalige e-mailbericht te verzenden en het succes van ons verwijzingsprogramma bij te houden. Uw kennis kan contact met ons opnemen via info@bomgar.com om ons te verzoeken deze informatie uit onze database te verwijderen.

Blog

Onze website biedt voor het publiek toegankelijke blog- of groepsforums. U dient zich ervan bewust te zijn dat gegevens die u op deze forums verstrekt, kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die daartoe toegang hebben. Neem contact met ons op via info@bomgar.com indien u uw persoonlijke informatie uit onze blog of uit ons groepsforum wilt laten verwijderen. In sommige gevallen zijn we niet in staat om uw persoonlijke informatie te verwijderen; in dat geval zullen we u dat laten weten en ook de reden waarom dat onmogelijk is.

Enquêtes en wedstrijden

Van tijd tot tijd kunnen we u de kans geven om deel te nemen aan wedstrijden of enquêtes op onze site. Als u deelneemt, vragen we u om bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie. Deelname aan deze enquêtes of wedstrijden is volledig vrijwillig en daarom kunt u zelf kiezen of u deze informatie al dan niet wilt openbaar maken. De informatie die gewoonlijk wordt gevraagd, kunnen contactgegevens (zoals naam en verzendadres) en demografische informatie (zoals uw postcode) zijn.

We kunnen een externe dienstverlener gebruiken om deze enquêtes of wedstrijden uit te voeren; dat bedrijf mag de persoonlijk identificeerbare informatie van onze gebruikers voor geen enkel ander doel gebruiken. De persoonlijk identificeerbare informatie die u ons via een wedstrijd of enquête verstrekt, delen we niet met derden, tenzij we u daarvan vooraf op de hoogte stellen en u de keuze geven.

Koppelingen naar andere websites

Onze site bevat koppelingen naar andere websites (inclusief onze gemeenschapssite). Deze sites kunnen privacypraktijken hebben die anders zijn dan die van deze site. Op alle persoonlijke informatie die u invoert op dergelijke sites, zijn de privacyverklaringen van die sites van toepassing. Wij raden u aan de privacyverklaring op elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

Socialemediawidgets

Onze website bevat socialemediafuncties, zoals de Facebook- en Twitter-knop, en widgets, zoals de knop Delen of interactieve miniprogramma's die op onze website worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres en de pagina die u op onze site bezoekt, vastleggen en kunnen een cookie plaatsen om de functie naar behoren te laten functioneren. De socialemediafuncties en widgets worden door een derde partij of rechtstreeks op onze site gehost. Uw interactie met deze functies worden beheerd door het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.

Bericht over wijzigingen van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen als onze informatiepraktijken veranderen. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen wij u per e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat in uw account is vermeld) of door middel van een bericht op deze website informeren voordat de wijziging van kracht wordt. Wij raden u aan deze paginaregelmatig te bekijken, zodat u beschikt over de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over ons privacybeleid en/of onze site, kunt u aan de hand van de onderstaande gegevens contact met ons opnemen. Wij zullen binnen 30 dagen reageren op uw verzoek om toegang.

Ons postadres is 578 Highland Colony Parkway Paragon Center, Suite 300 Ridgeland, Mississippi 39157

We zijn via e-mail te bereiken op info@bomgar.com of telefonisch op +1-601-519-0123.

TRUSTe