Dat concludeert het in toegangsbeveiliging gespecialiseerde bedrijf Bomgar uit gesprekken met IT-professionals bij ruim 600 organisaties in het VK, de VS, Duitsland en Frankrijk

Daarbij gaf 90% van de geïnterviewden aan werknemers met speciale toegangsrechten 'in de meeste gevallen' wel te vertrouwen, 41 procent vertrouwt deze insiders zelfs volledig. Ondanks dit hoge vertrouwen, zijn de respondenten zich wel bewust van de vele risico’s die het uitdelen van speciale toegangsrechten met zich meebrengt. Zonder uit te willen gaan van kwade opzet, baart de mogelijkheid van onopzettelijke fouten hen zorgen. Te denken valt daarbij aan verkeerd gebruik van gevoelige data of cybercriminelen die door phishing  controle weten te verkrijgen over privileged accounts. Lees meer..