Bomgar Box installeren

De installatie-instructies kunnen afhankelijk van het apparaattype verschillend zijn. Bekijk het gedeelte dat van toepassing is op uw type apparaat.

De Bomgar Box B200 in uw serverrek installeren

Stap één van de montage-instructies van de B200-rail.

 1. De inhoud van de railset

  Stap 1 - Montage van de B200-rail

  Leg de onderdelen klaar om de railset te installeren:

  • Twee Dell ReadyRails statische rails
  • Twee chassisrailsdelen
  • Twee klittenbanden

   

 2.  

  Stap twee van de montage van de B200-rail

 3. (De)monteren van gereedschapsloze statische rails (vier stijlen)

   

  Plaats de linker en rechter eindstukken gelabeld FRONT zodat deze naar binnen wijzen en plaats elk van de eindstukken zodat deze vallen in de ronde of vierkante gaten op de voorkant van de verticale rekflenzen.

  Lijn elk van de eindstukken uit zodat de pinnen in het onderste en bovenste gat van de eerste U vallen.

  Druk op de achterkant van de rail tot deze volledig in de verticale rekflens zit. Herhaal deze stappen voor het in positie brengen en plaatsen van het vooreindstuk op de verticale rekflens.

  Om de rails te demonteren, trekt u aan de ontgrendelknop midden in het eindstuk en verwijdert u de rails.

 4.  

  Stap 3 van de montage van de B200-rail

 5. Configureren van de statische rails voor inbouwbevestiging (twee of vier stijlen)

  Opmerking: De rails zoals ze zijn verzonden moeten worden omgezet naar rails met gaten voor installatie in een ingebouwd rek.

  Leg beide rails plat neer met beide eindstukken naar boven gericht. Verwijder de twee schroeven aan de voorste eindstukken en draai elk eindstuk 180 graden.

  Bevestig beide eindstukken opnieuw met de twee paar schroeven.

 6.  

  Stap 4 van de montage van de rail

 7. Inbouwinstallatie of centruminstallatie van statische rails (twee stijlen)

  Maak de linker en rechter bevestigingsrails vast aan de voorste bevestigingsflenzen met twee paar schroeven.

  Schuif beide verstelbare inbouwinstallatiebeugels naar voren tegen het rek met twee sloten. Bevestig beide zijden tegen de bevestigingsflens met twee paar schroeven.

  Voor een centrumbevestigingsinstallatie drukt u de twee verstelbare achtermontagebeugels tegen de achterkant van de linkse en rechtse montagerails. Maak de vaste beugels voor bevestiging in het midden vast aan de voorste bevestigingsflenzen met twee paar schroeven. Schuif beide verstelbare inbouwinstallatiebeugels naar voren tegen het rek met twee stijlen. Bevestig beide zijden tegen de bevestigingsflens met twee paar schroeven.

 8.  

  Stap vijf van de montage van de B200-rail

 9. Configureren van statische rails met schroefdraad voor rekken met vier stijlen

  Voor het installeren van de achterstukken van uw rails bij een installatie in gaten, moet u de volgende stappen uitvoeren:

  Druk op de knop voor railsvrijgave op elke rails om de achterstukken los te maken.

  Plaats nu met de eindstukken naar buiten gericht de middenstukken op een lijn en maak de middenstukken opnieuw vast en schuif de achterstukken op hun plaats tot de vrijgaveknop op zijn plaats klikt.

   

  Stap zes van de montage van de B200-rail

 10. Installeren en verwijderen van statische rails met schroefdraad voor racks met vier stijlen

  Maak de linker en rechter bevestigingsrails vast aan de voorste bevestigingsflenzen met twee paar schroeven.

  Herhaal de voorgaande stap voor de achterbevestigingsflenzen.

 11.  

  Stap zeven van de montage van de B200-rail

 12. Chassisrailsdelen (de)monteren

  Plaats het systeem op een vlakke ondergrond en plaats de montagegaten op de chassisraildelen met de pennen op het systeem.

  Schuif de chassisrailsdelen naar voren naar de voorkant van het systeem tot ze zich vergrendelen. Voor het demonteren van de chassisraildelen, moet u de vergrendelveer naar boven bewegen tot de kop van de pen vrijkomt.

  Schuif het chassisrailsdeel naar voren naar de voorkant van het systeem tot de pennen door de bevestigingsgaten glijden.

 13.  

  Stap acht van het monteren van de B200-rail

 14. Monteren, demonteren, bekabelen en bevestigen van het systeem in het rek

  Plaats de einden van de chassisraildelen naar de voorkant van de statische rails en duw het systeem het rek in.

  Voor gereedschapsloze rekken met stijlen en middeninstallatieconfiguraties met twee stijlen, vergrendelen de klemsluitingen zich automatisch wanneer het systeem in het rek wordt geduwd.

  Om het systeem voor transport in het rek vast te zetten of voor andere situaties waar het niet stevig vast zit, moet u de schroef onder elk van de vergrendelingen aandraaien.

  Bundel de systeemkabels bijeen en houd ze vrij van de systeemconnectoren links en rechts. Bevestig de bundels door de klittenbanden door de openingen in de rails met gaten te plaatsen.

  Om het systeem uit het rek te verwijderen, trekt u het systeem uit het rek totdat de rails zich vergrendelen. De vergrendelpositie is bedoeld om de mogelijkheid te bieden om de greep opnieuw te positioneren voor het verwijderen, deze is niet bedoeld voor onderhoud. Lokaliseer de blauwe tabjes aan de zijden van de chassisrailsdelen. Druk de tabjes naar binnen en blijf trekken aan het systeem totdat de chassisrailsdelen volledig vrij zijn uit de rails.

De Bomgar Box B300 in uw serverrek installeren

Onderdelen van de railset

 1. De inhoud van de railset

  Leg de onderdelen klaar om de railset te installeren:

  • Twee A7 Dell ReadyRails II schuifrails (1)
  • Twee klittenbandriemen (2)

 

Hiermee worden de rails in het rek gemonteerd

 1. Gereedschaploze rails (de)monteren (rekken met vierkante of ronde gaten)

  Plaats de linker en rechter eindstukken gelabeld FRONT zodat deze naar binnen wijzen en plaats elk van de eindstukken op de voorkant van de verticale rekflenzen (1).

  Lijn elk van de eindstukken uit met de onderste en bovenste gaten van de gewenste U-balken (2).

  Plaats de achterkant van de rail tot deze volledig in de verticale rekflens zit en op zijn plaats klikt. Herhaal deze stappen voor de voorkant van de eindstukken op de verticale rekflens (3).

  Om de rails te demonteren, trekt u aan de ontgrendelknop midden in het eindstuk en verwijdert u de rails (4).

 

Rekken met gaten met schroefdraad

 1. Rails in rekken met gaten met schroefdraad (de)monteren

  Opmerking: Voor de montage in rekken met gaten met schroefdraad zijn acht schroeven nodig (niet meegeleverd): 10-32, 12-24, M5 of M6. De diameter van de koppen van de schroeven moet minder dan 10 mm zijn.

  Verwijder met een platte schroevendraaier de pennen van de voorste en achterste montagebeugels (1).

  Trek en draai aan de rekgrendels om ze van de montagebeugels te verwijderen (2).

  Bevestig de linker en rechter montagerails met twee paar schroeven op de voorste verticale rekflenzen (3).

  Schuif de linker en rechter achterste montagebeugel tegen de achterste verticale rekflenzen en zet ze met twee paar schroeven vast (4).

 

Systeem in rek installeren

 1. Het systeem in een rek installeren

  Trek de binnenste glijrails uit het rek tot ze vergrendelen (1).

  Lokaliseer de achterste railnokken aan beide kanten van het systeem en laat deze in de achterste J-vormige sleuven op de glijrails zakken (2).

  Draai het systeem omlaag tot alle railnokken in de J-vormige sleuven vallen (3).

  Duw het systeem naar achter tot de vergrendelingen vastklikken. Duw op de ontgrendelknoppen van beide glijrails en schuif het systeem het rek in (4).

 

Uit rek verwijderen

 1. Het systeem uit het rek verwijderen

  Lokaliseer de vergrendelhendels aan beide zijden van de binnenste rails (1).

  Ontgrendel beide hendels door ze omhoog te draaien tot ze vrij zijn (2).

  Pak de zijkanten van het systeem stevig vast en trek het naar voren tot de railnokken zich aan de voorkant van de J-vormige sleuven bevinden. Til het systeem omhoog uit het rek en plaats het op een vlakke ondergrond (3).

 

Vergrendeling

 1. Vergrendeling vastzetten en losmaken

  Lokaliseer vanaf de voorkant de vergrendelingen aan beide zijden van het systeem (1).

  De vergrendelingen grijpen automatisch in als het systeem in het rek wordt geduwd en worden gelost als aan de hendels wordt getrokken (2).

  Om het systeem voor transport vast te zetten of voor andere situaties waar het niet stevig vast zit, moet u de schroef onder elk van de vergrendelingen met een kruiskopschroevendraaier nr. 2 vast draaien (3).

 

Kabels geleiden

 1. Kabels geleiden

  Lokaliseer de buitenste CMA-beugels aan de binnenzijde van beide rekflenzen (1).

  Bundel de kabels voorzichtig bijeen en houd ze vrij van de systeemconnectoren links en rechts (2).

  Steek de klittenbandriemen door de sleuven in de buitenste CMA-beugels aan weerszijden van het systeem om de kabelbundels vast te zetten (3).

  Opmerking: Uw apparaat wordt geleverd met een optionele accessoireset voor kabelbeheer waarmee u de routering van uw kabels achteraan het apparaat verder kunt verbeteren. Zie de gedetailleerde instructies die met de set worden meegeleverd als u dit accessoire wilt installeren.

Bomgar Box aanzetten

Externe instellingen

 1. Steek de netvoedingskabels van de Bomgar Box in een deugdelijk stopcontact. Afhankelijk van het type apparaat hebt u één of twee netvoedingskabels. De voeding van het apparaat schakelt automatisch tussen 120 en 240 V.
 2. Sluit uw computer met een van de meegeleverde patchkabels op NIC1 of NIC2 achterop de Bomgar Box aan. U kunt rechte of gekruiste kabels gebruiken.

  Opmerking: Bomgar ondersteunt het plaatsen van beide NIC's op hetzelfde netwerk voor NIC-teaming. U kunt de NIC's ook op verschillende subnetten aansluiten voor gesegmenteerd verkeer. Maar als u beide NIC's op hetzelfde netwerk aansluit voor NIC-teaming, dan moet u maar één NIC configureren. Als beide NIC's IP-adressen op hetzelfde subnet hebben, dan zijn de resultaten onvoorspelbaar. Als u meerdere IP-adressen op één enkel subnet nodig hebt, dan is de juiste oplossing om alle IP-adressen aan één NIC toe te wijzen.

 3. Druk de aan/uitknop voorop het apparaat even in. De led voor netvoeding direct rechts van de reset-knop gaat aan en de led voor activiteit van de harde schijf (direct rechts van de led voor netvoeding) gaat knipperen. Het initialiseren van de Bomgar Box duurt ongeveer 60 seconden.

  Opmerking: De leds voor NIC1 en NIC2 kunnen branden en knipperen zelfs als het apparaat niet aan staat. Het is daarom belangrijk om de leds voor netvoeding en activiteit van de harde schijf te controleren als bevestiging dat het apparaat aan staat.