Inloggen bij de PA-beheerinterface

Inloggen

Log in op de beheerinterface door naar de URL van uw apparaat te gaan gevolgd door /login. Beheerders kunnen met de gebruikersbeheer-interface gebruikersaccounts aanmaken en software-instellingen configureren.

Hoewel de URL van uw apparaat elke geregistreerde DNS kan zijn, is dit zeer waarschijnlijk een subdomein van het primaire domein van uw bedrijf (bijv. access.example.com/login).

Standaard gebruikersnaam: admin

Standaard wachtwoord: password

Opmerking: Om beveiligingsredenen zijn de administratieve gebruikersnaam en het wachtwoord voor de /appliance interface anders dan die gebruikt worden voor de /login interface. Beide moeten afzonderlijk worden beheerd.

Als tweeledige verificatie voor uw account is ingeschakeld, voert u de code van de verificatie-app in.

Raadpleeg voor meer informatie over 2FA How to Use Two Factor Authentication with Bomgar Privileged Access.

Opmerking: Gebruikers die al inlogcodes ontvingen, worden automatisch geüpgraded naar 2FA, hoewel ze e-mailcodes mogen blijven gebruiken tot ze hun app hebben geregistreerd. Op het moment dat ze 2FA gaan gebruiken, worden de e-mailcodes permanent uitgeschakeld.

Zie Aanmelden bij de PA-toegangsconsole voor meer informatie.

Gebruik geïntegreerde browserverificatie

Als Kerberos juist is geconfigureerd voor eenmalige aanmelding, dan kunt u op de koppeling klikken om geïntegreerde browserverificatie te gebruiken zodat u direct in de web-interface kunt komen zonder uw inloggegevens in te moeten voeren.

Uw wachtwoord vergeten?

Als op de pagina /login > Beheer > Beveiliging wachtwoord resetten is ingeschakeld en de SMTP-server is ingesteld voor uw site, dan is deze koppeling zichtbaar. U kunt uw wachtwoord resetten door op de koppeling te klikken en uw e-mailadres in te voeren en te bevestigen. Klik vervolgens op Verzenden. Als meerdere gebruikers hetzelfde e-mailadres delen, moet u uw gebruikersnaam bevestigen. U ontvangt een e-mailbericht met een koppeling terug naar de inlogpagina. Op het inlogscherm wordt u gevraagd een nieuw wachtwoord in te voeren en te bevestigen. Vervolgens klikt u op Wachtwoord veranderen.

Inlogovereenkomst

Beheerders kunnen de toegang tot het inlogscherm beperken door een vereiste inlogovereenkomst in te schakelen die moet worden bevestigd voordat het inlogscherm wordt weergegeven. U kunt de inlogovereenkomst inschakelen en aanpassen op de pagina /login > Beheer > Websiteconfiguratie.